Autiwerking

Wanneer een leerling met autisme (ASS) relatief weinig specifieke aanpassingen nodig heeft, kan hij aansluiten bij de gewone pedagogische eenheid van een opleiding. Dit kan voor elk type dat we aanbieden binnen een bepaalde opleidingsvorm. Dit noemen we ‘geïntegreerde autiwerking’.

Onze school biedt een geïntegreerde autiwerking aan binnen:
Opleidingsvorm 1
Opleidingsvorm 2
Opleidingsvorm 3

Wanneer een leerling met autisme nood heeft aan meer omkadering dan kan hij terecht in onze ‘specifieke autiwerking’. Een gemotiveerd team zorgt ervoor dat leerlingen met een autismespectrumstoornis, die nood hebben aan extra begeleiding en ondersteuning, kunnen rekenen op individueel aangepast onderwijs op maat.

Onze school biedt een specifieke autiwerking aan binnen:
Opleidingsvorm 1
Opleidingsvorm 2
Opleidingsvorm 4

Enkele van onze troeven zijn: kleine klasgroepen, minder klaswissels, vaste lokalen, bieden van voorspelbaarheid, visualisaties, aanpassingen voor refter en speelplaats, enz.

Info:

Bij auti-coördinator & -coach Corinne Sanches – 0468 19 20 55