Leerlingenvervoer

Het vervoer van leerlingen van en naar onze school is gratis.

Collectief leerlingenvervoer

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

Individueel leerlingenvervoer

Als leerlingen geen gebruik maken van collectief leerlingenvervoer hebben ouders recht op een gratis abonnement van het openbaar vervoer voor de leerling.

Voorwaarden

Alle leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer. De enige voorwaarde is dat wij de dichtstbijzijnde school van het GO! zijn.

Procedure

Zowel de gratis bus voor het collectief leerlingenvervoer als het gratis abonnement voor het openbaar vervoer (trein, tram, bus en metro) moet je aanvragen via onze school:

leerlingensecretariaat@sbso.groenlaar.be of 03 888 38 64

Bedrag

De bus van het collectief leerlingenvervoer is gratis.

Individueel leerlingenvervoer:

  • gratis abonnement voor het openbaar vervoer
  • de tussenkomst voor individueel vervoer met de eigen wagen bedraagt 75% van de treintrajectkaart 2de klasse van de spoorwegen.

Overmacht

Indien er omwille van overmacht geen busbegeleiding of buschauffeur is, kunnen wij geen busvervoer garanderen.

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be