Opleidingsvorm 4

Voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en een normale verstandelijke begaafdheid is het niet altijd gemakkelijk om de overstap te maken naar een gewone secundaire school. Deze leerlingen hebben soms heel specifieke onderwijsbehoeften of ondersteuningsnoden waardoor zij aangewezen zijn op een meer gespecialiseerd aanbod. GO! SBSO Groenlaar heeft als school voor buitengewoon secundair onderwijs doorheen de jaren op dit vlak heel wat expertise opgebouwd. In samenwerking met scholen van het regulier onderwijs van onze scholengroep bieden wij een opleidingsvorm 4 | OV4 type 9. Door deze vorm van buitengewoon onderwijs te organiseren in en met scholen voor gewoon onderwijs, zijn we er van overtuigd dat dit een haalbare ‘opstap’ is naar inclusief onderwijs.

Voor wie?

Voor leerlingen die in het bezit zijn van een IAC-verslag dat toegang geeft tot OV4 Type 9 (autismespectrumstoornis zonder verstandelijke beperking).

Het lessenpakket loopt gelijk met dat van het regulier onderwijs maar met bijzondere aandacht voor hun specifieke ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften.

Doel:

Leerlingen behalen in de eerste en tweede graad dezelfde attesten en/of getuigschriften als leerlingen in het regulier onderwijs. Een aantal lesuren worden ‘inclusief’ gegeven. Dit wil zeggen dat leerlingen op bepaalde momenten les kunnen volgen in een klas van het regulier onderwijs. Op die manier trachten we een volledige inclusie in de 3de graad voor te bereiden.

Organisatie:

A-stroom: gevestigd op de campus van GO! atheneum Klein Brabant in Bornem.

B-stroom: gevestigd op de campus van GO! TA Den Biezerd te Niel.
We werken voor de 1e graad samen met GO! middenschool Den Brandt en voor de 2e graad met GO! TA Den Biezerd.

De klaslokalen worden ingericht om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsnoden van de leerlingen. Verder zijn er ook diverse hulpmiddelen voorhanden zoals oorbescherming en study buddy’s.

We besteden ook extra aandacht aan huiswerk, examens, speeltijden, uitstappen, …

Opleidingen A-stroom:

Lessentabellen OV4 A-stroom

Opleidingen B-stroom:

Lessentabellen OV4 B-stroom

Toekomst:

Leerlingen kunnen de 1ste en 2de graad binnen OV4 volgen. Op die manier worden de leerlingen zo goed mogelijk begeleid en voorbereid op een volledige instroom in het regulier onderwijs vanaf de 3de graad.

Leerlingen uit het de doorstroom finaliteit worden via OV4 voorbereid op het hoger onderwijs. Leerlingen die een richting binnen de arbeidsfinaliteit volgen, worden voorbereid op een tewerkstelling in het normaal economisch circuit.
 

Info:

Voor OV4 A-stroom (Bornem) bij orthopedagoog Kim Scherps – 0492 11 59 14

  Voor OV4 B-stroom (Niel) bij orthopedagoog Lisa Buyle – 0468 58 37 99

   GO! SBSO Groenlaar
   Predikherenhoevestraat 31
   2840 Rumst
   03 888 38 64
   info@sbso.groenlaar.be

   GO! scholengroep Rivierenland
   Kerkstraat 3
   2830 Willebroek
   03 500 95 80
   info@rvl.be

   Huis van het GO!
   Willebroekkaai 36
   1000 Brussel
   02 790 92 00
   info@g-o.be