Verzekering

De Vlaamse Gemeenschap neemt de verzekering van leerlingen op zich via :

Ethias |
Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

en dit voor alle lichamelijke letsels die opgelopen worden op school of die gebeurden tijdens de kortste weg van of naar de school.

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be