Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 | OV1 bereidt leerlingen voor op een later leven

 • in een omgeving met ondersteuning op vlak van wonen, vrije tijd en (eventueel) arbeidsdeelname

De nadruk ligt op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, stimuleren van de sociale omgang, zin voor hygiëne bijbrengen, allerlei vaardigheden trainen,…
Zo willen we bij elke leerling zijn mogelijkheden maximaal stimuleren.

Er is een belangrijke voorwaarde om opleidingsvorm 1 te kunnen volgen:

 • Je hebt een IAC-verslag OV1 (dit krijg je via het CLB)
  Dit is een verslag voor Type 2, Type 4 of Type 9.

Leerlingen kunnen naar school komen uiterlijk tot de leeftijd van 21 jaar. Hierna is er na gunstig advies van de klassenraad een verlenging mogelijk.  

Opleidingsvorm 1 wordt opgedeeld in 3 niveaugroepen:

 • Leergroepen
  • 4 PE’s voor leerlingen die een cognitief schools aanbod combineren met training in zelfstandigheid. Hiervan is één PE gericht op jongeren met een fysieke beperking en één PE op jongeren met ASS.
 • Leefgroepen
  • 4 PE’s waar de klemtoon ligt op het functioneel handelen en zinvolle invulling van vrije tijd. Hiervan is één PE specifiek gericht op jongeren met ASS.
 • Zorggroepen
  • 3 PE’s voor leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met een fysieke beperking, die een basaal aanbod nodig hebben.

In alle PE’s kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis aansluiten in onze geïntegreerde werking. 

Voor meer informatie over onze autiwerking zie: ‘autiwerking OV1-OV2-OV3

Info:

Bij orthopedagoog Elke Muyshondt – 0468 28 12 66

  GO! SBSO Groenlaar
  Predikherenhoevestraat 31
  2840 Rumst
  03 888 38 64
  info@sbso.groenlaar.be

  GO! scholengroep Rivierenland
  Kerkstraat 3
  2830 Willebroek
  03 500 95 80
  info@rvl.be

  Huis van het GO!
  Willebroekkaai 36
  1000 Brussel
  02 790 92 00
  info@g-o.be