Opleidingsvorm 1

OPLEIDINGSVORM 1 | OV1 richt zich op jongeren met een matig tot ernstige verstandelijke beperking (type 2), al dan niet gecombineerd met een motorische beperking (type 4). Verder kunnen in deze opleidingsvorm ook leerlingen terecht met een type 9 attest (autismespectrumstoornis). Voor meer informatie over onze autiwerking zie: ‘autiwerking OV1-OV2-OV3

Leerlingen kunnen naar school komen uiterlijk tot de leeftijd van 21 jaar. Hierna is er na gunstig advies van de klassenraad een verlenging mogelijk.  

Doel:

De leerlingen binnen opleidingsvorm 1 worden voorbereid om te functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en/of arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. Concreet bereiden we voor op begeleid werken en/of dagopvang in een dagcentrum of tehuis niet werkende.
De nadruk ligt op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, stimuleren van de sociale omgang, zin voor hygiëne bijbrengen, allerlei vaardigheden trainen,…
Zo willen we de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid uitbouwen, zowel op verstandelijk, lichamelijk als affectief gebied. 

Organisatie:

Groenlaar heeft een belangrijk aantal leerlingen in opleidingsvorm 1. We beschikken dan ook over 8 pedagogische eenheden.

VESTIGING BORNEM:

  • 3 PE’s voor leerlingen die een cognitief schools aanbod combineren met training in zelfstandigheid. Waarvan 1 PE voor cognitief sterke leerlingen.
  • 3 PE’s waar de klemtoon ligt op het functioneel handelen en zinvolle invulling van vrije tijd.

VESTIGING REET

  • 1 PE voor leerlingen met een ernstige verstandelijke beperking die een basaal aanbod nodig hebben.
  • 1 PE met een doorgedreven auti-werking.

In alle PE’s kunnen leerlingen met een autismespectrumstoornis aansluiten in onze geïntegreerde werking. 

Verdere specifieke informatie over de verschillende pedagogische eenheden is terug te vinden in de ‘capaciteitsverklaring’.

Info:

Bij orthopedagoog Kim Scherps (tvv Elke Muyshondt) – 0468 28 12 66