Autiwerking

We maken een onderscheid tussen een ‘specifieke’ en een ‘geïntegreerde’ autiwerking.

Wanneer een leerling met autisme (ASS) relatief weinig specifieke aanpassingen nodig heeft, kan hij aansluiten bij de gewone pedagogische eenheid van een opleiding. Dit kan voor elk type dat we aanbieden binnen een bepaalde opleidingsvorm. Dit noemen we ‘geïntegreerde autiwerking’.

Wanneer een leerling met autisme nood heeft aan meer omkadering dan kan hij terecht in onze ‘specifieke autiwerking’. Een gemotiveerd team van specifiek geschoolde en steeds bijscholende leerkrachten zorgt ervoor dat leerlingen met een autismespectrumstoornis, die nood hebben aan extra begeleiding en ondersteuning, kunnen rekenen op individueel aangepast onderwijs op maat.

Onze school biedt een specifieke autiwerking aan binnen:
– Opleidingsvorm 1: voor leerlingen met een attest type 9 of 2 of 4 of 3. Deze pedagogische eenheid bevindt zich in de hoofdschool, te Reet.
– Opleidingsvorm 2: voor leerlingen met een attest type 9, 2, 4 of 3.

Het doel van deze opleidingen is hetzelfde als voor de gewone opleidingsvorm 1 of 2.

Enkele van onze troeven zijn: kleine klasgroepen (max. 8 leerlingen), paramedische ondersteuning (logo, kine, ergo, orthopedagogisch, …), co-teaching (2 leerkrachten in de klas), bieden van voorspelbaarheid, visualisaties, aparte refter en speelplaats, enz. Er wordt sterk gewerkt vanuit ‘onderwijs op maat van de leerling’. De autiwerking wordt gecoördineerd door onze auti-coördinator, Corinne Sanches.

Info:

Bij auti-coördinator & -coach Corinne Sanches – 0468 19 20 55