Opleidingsvorm 3 | Opleidingen in afbouw

Onderstaande informatie is van toepassing op leerlingen die in schooljaar 2024-2025 starten in de ABO-opleiding.

Opleidingsvorm 3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming zodat je als volwassene vlot kan integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

Observatiejaar = 1ste jaar

In observatiejaar krijg je algemene vakken en praktijkvakken. In de praktijkvakken maak je kennis met de verschillende opleidingen die onze school aanbiedt.

Opleidingsfase = 2de en 3de jaar

Na het observatiejaar, kies je samen met de school de  opleiding die jou het beste ligt.

Tijdens de opleidingsfase leer je de eerste stappen van je beroep.
Je krijgt vooral praktijkvakken, maar ook nog algemene vakken.
Je leert dingen die je nodig hebt in het dagelijks leven.

Kwalificatiefase = 4de en 5de jaar

Na de opleidingsfase ga je over naar de kwalificatiefase waar je je verder specialiseert in de gekozen opleiding.

Je krijgt tijdens de algemene vakken les over solliciteren, rijbewijs, veiligheid en je leert over maatschappelijke thema’s.
Wat je leerde tijdens de praktijkvakken in de opleidingsfase, kun je nu toepassen tijdens stages in een echte werkomgeving.

Als je slaagt, ontvang je een getuigschrift. Je kunt hierna gaan werken of nog een extra ABO-jaar volgen en hiermee je kansen op tewerkstelling vergroten.  

Alternerende beroepsopleiding (ABO) = EXTRA jaar (niet verplicht)

Wil je na het behalen van je getuigschrift je kansen op tewerkstelling vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen, de alternerende beroepsopleiding of ABO.

Per week  

 • volg je 2 dagen les op school
 • ga je 3 dagen op stage

In de ABO-opleiding wordt gemikt op een groep jongeren die hun competenties verder wil ontwikkelen. Met het ABO-project wil men deze leerlingen de kans geven om na de initiële opleiding in onze school één extra jaar te volgen in de vorm van een alternerende opleiding onder het statuut van stagiair. Wanneer de jongere na afloop van dit extra jaar het minimaal aantal vereiste uren behaalt, ontvangt hij/zij een motivatiepremie van €500. De financiële steun wordt geboden door het ESF (Europees Sociaal Fonds).

Vakken op onze school

Algemene vakken = Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)

Op een heel praktische manier krijg je rekenen, taal, maatschappelijke vorming, actualiteit, sociale vaardigheden, vrijetijdsbesteding en les in 21ste-eeuwse vaardigheden.

Je krijgt ook 3 uur sport en 2 uur levensbeschouwing naar keuze.

Praktijkvakken = Beroepsgerichte Vorming (BGV)

De BGV-vakken zijn praktisch gericht. Je leert hier de vaardigheden die je nodig hebt om later te kunnen gaan werken op de reguliere arbeidsmarkt.

Opleidingen op onze school

Metselaar

Klik op de afbeelding voor meer info over de opleiding.

Kappersmedewerker

Klik op de afbeelding voor meer info over de opleiding.

Interieurbouwer

Klik op de afbeelding voor meer info over de opleiding.

Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen

Klik op de afbeelding voor meer info over de opleiding.

Schilder-decorateur

Klik op de afbeelding voor meer info over de opleiding.

Info

Bij orthopedagoog Nicki van Dessel – 03 888 38 64

  GO! SBSO Groenlaar
  Predikherenhoevestraat 31
  2840 Rumst
  03 888 38 64
  info@sbso.groenlaar.be

  GO! scholengroep Rivierenland
  Kerkstraat 3
  2830 Willebroek
  03 500 95 80
  info@rvl.be

  Huis van het GO!
  Willebroekkaai 36
  1000 Brussel
  02 790 92 00
  info@g-o.be