Leerlingenvervoer

Er is gratis leerlingenvervoer in alle richtingen, op voorwaarde dat men de dichtst bijgelegen school van de Vlaamse Gemeenschap voor Buitengewoon Onderwijs bezoekt.

Er is de mogelijkheid gebruik te maken van een aangepaste schoolbus voor rolstoelgebruikers.

Als voorbereiding op de beroepsloopbaan worden de leerlingen van het 4de en 5de jaar van de opleidingsvorm 3 verplicht het openbaar vervoer te gebruiken. Ze krijgen van de school een abonnement van “De Lijn”.

(Leerlingen van lagere klassen of andere opleidingsvormen mogen ook van deze formule gebruik maken.)

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be