Laptopproject OV4

Integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de lessen en in de leerplannen. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap. De troeven van laptops in de klas zijn bekend. Leren met behulp van laptops biedt flexibiliteit: studenten kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof (op school en thuis), kunnen zelfstandiger werken, zelf informatie opzoeken, multimedia-inhoud gebruiken, enz.

Vanaf schooljaar 2020-2021 kopen of huren onze leerlingen van OV4 dezelfde laptop via de school. Gedurende vier schooljaren is een full-service contract, garantie en software inbegrepen bij onze externe partner; Signpost BVBA.

We streven er naar om zo veel mogelijk leerlingen 100% van de tijd een werkend toestel aan te bieden.

Alle nodige software is inbegrepen: zowel Windows 10 als Office 365, freeware zoals Adobe PDF Reader, 7-zip en VLC media-player.

Voordelen die wij trachten na te streven:

  • Minder kopieën omdat heel wat documenten digitaal kunnen worden aangeboden.
  • Leerboeken en invulschriften die minder aangekocht hoeven te worden.
  • Digitale leerboeken en invulschriften die steeds up-to-date zijn.
  • Steeds meer lespakketten die met de laptop werken.
  • Veel meer innovatieve, creatieve en interactieve lessen.

Daarnaast willen wij met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:

  • Vaardigheden in ICT.
  • Vertrouwdheid met nieuwe media.
  • Kritisch omgaan met digitale bronnen.

Voor het kopen of huren van de laptops kan u terecht op de webshop:

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be