Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Aanmeldingsprocedure SBSO Groenlaar

Er dient eerst AANGEMELD te worden en nadien kan er INGESCHREVEN worden. 

Hieronder leggen we uit wat dit betekent en waarom we dit doen. 

Mocht je vragen hebben dan kan je hiervoor bij ons terecht:

Wat betekent aanmelden? 

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke opleidingsvorm, type, opleiding, vestigingsplaats, jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?

We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.  

Het aanmeldingssysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. Op die manier krijgt elke leerling een eerlijke kans op een plaats in onze school. 

Tijdslijn

24 februari 2023Publicatie van de capaciteitsbepaling (aantal beschikbare plaatsen)

VOORRANGSGROEPEN
(= kinderen personeelsleden of broers/zussen van huidige leerlingen)

10 maart 2023 (10u00) tot 24 maart 2023 (16u30)Aanmelden via websiteformulier
27 maart 2023Toewijzen plaatsen voorrangsgroepen
28 maart 2023 tot 28 april 2023Inschrijven voorrangsgroepen

OVERIGE LEERLINGEN

24 april 2023 (10u00) tot 11 mei 2023 (16u30)Aanmelden via websiteformulier
15 mei 2023Toewijzen plaatsen overige leerlingen
16 mei 2023 tot 16 juni 2023Inschrijven overige leerlingen
9 juni 2023Vrije inschrijvingen

Wie meldt aan?

Je meldt je kind aan voor een vestigingsplaats, opleidingsvorm, type en/of opleiding. Het is belangrijk dat je weet welke opleidingsvorm (OV1, 2, 3 of 4) en type (BA, 2, 3, 4 of 9) je kind heeft of zal krijgen. Deze informatie krijg je via het CLB en in een M-verslag. 

 • OV4, type 9 1A: is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
 • OV4, type 9 1B: is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Hoe aanmelden?

Vanaf 10 maart 2023 – 10u00 zal ons aanmeldingssysteem opengezet worden voor de voorrangsgroepen. Via deze link zal je al je gegevens kunnen opgeven. Let op dit is een aanmelding, nog geen inschrijving.

Vanaf 24 april 2023 – 10u00 zal ons aanmeldingssysteem opengezet worden voor de overige leerlingen. Via deze link zal je al je gegevens kunnen opgeven. Let op dit is een aanmelding, nog geen inschrijving.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet. Als je dat niet hebt, neem dan contact op met de school: aanmelden@sbso.groenlaar.be of telefonisch: 03 888 38 64 (optie 2)
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • De gegevens van opleidingsvorm, type en eventueel specifieke opleiding (zie M-verslag, of vraag dit na bij het begeleidend CLB van de huidige school van je kind)

Waarvoor kan ik aanmelden?

OV1 leergroep (cognitief schools aanbod gecombineerd met training in zelfstandigheid).REET
OV1 leergroep (cognitief schools aanbod gecombineerd met training in zelfstandigheid) specifiek gericht op jongeren met een fysieke beperking.REET
OV1 leergroep (cognitief schools aanbod gecombineerd met training in zelfstandigheid) specifiek gericht op jongeren met een ASS.REET
OV1 leefgroep (klemtoon op het functioneel handelen en zinvolle invulling van vrije tijd).REET
OV1 leefgroepen (klemtoon op het functioneel handelen en zinvolle invulling van vrije tijd) specifiek gericht op jongeren met ASS.REET
OV1 Zorggroep (gericht op leerlingen met ernstige verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met een fysieke beperking, die een basaal aanbod nodig hebben).REET
OV2 FASE 1REET
OV2 FASE 2REET
OV2 FASE 1 AUTIWERKING:  2 pedagogische eenhedenREET
OV2 FASE 2 AUTIWERKING  2 pedagogische eenhedenREET
OV3 ObservatiefaseREET
OV3 Opleidingsfase Basis haarverzorgingREET
OV3 Opleidingsfase Basis logistiek onderhoudREET
OV3 Opleidingsfase Basis schilderen en behangenREET
OV3 Opleidingsfase Basis houtREET
OV3 Opleidingsfase Basis bouwREET
OV3 Kwalificatiefase KappersmedewerkerREET
OV3 Kwalificatiefase Logistiek assistentREET
OV3 Kwalificatiefase schilder-decorateurREET
OV3 Kwalificatiefase interieurbouwerREET
OV3 Kwalificatiefase metselaarREET
OV3 Integratiefase (ABO)REET
OV4 type 9 1B (MSDB)NIEL
OV4 type 9 2B (MSDB)NIEL
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. Organisatie en logisitiek (3B, TADB)NIEL
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. Zorg en welzijn (3B, TADB)NIEL
OV4 type 9 2de graad 2de lj. Organisatie en logistiek (4B, TADB)NIEL
OV4 type 9 2de graad 2de lj. Zorg en welzijn (4B, TADB)NIEL
OV4 type 9 1ste graad 1ABORNEM
OV4 type 9 1ste graad 2ABORNEM
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. (3e lj.) Natuurwetenschappen BORNEM
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. (3e lj.) Economische wetenschappen BORNEM
OV4 type 9 2de graad 2de lj. (4e lj.) Natuurwetenschappen BORNEM
OV4 type 9 2de graad 2de lj. (4e lj.) Economische wetenschappenBORNEM
 • NIEL = vestigingsplaats te Wirixstraat 56, 2845 Niel (campus TADB: Technisch Atheneum Den Biezerd en MSDB: Middenschool Den Brandt)
 • BORNEM = vestigingsplaats te Lindestraat 123-A, 2880 Bornem (campus Atheneum Klein Brabant)

Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Eerst worden de voorrangsgroepen verdeeld:

 1. Broers en zussen =
  • Twee gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • Eén gemeenschappelijke ouder al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben
 2. Kinderen van personeel (het personeelslid heeft op het ogenblik van inschrijving een contract van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen)
 3. Andere leerlingen

De plaatsen worden verdeeld door de computer op basis van toeval en vervolgens voorkeur.
Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je keuze wordt gunstig gerangschikt: je mag inschrijven (op afspraak)
 2. Je keuze wordt ongunstig gerangschikt: we kijken of je nog een keuze hebt gemaakt (andere opleiding bv.), als daar plaats is, kan je ingeschreven worden
 3. Je keuze wordt niet gunstig gerangschikt, dit betekent dat er geen vrije plaats meer is, dan kan je inschrijving niet gerealiseerd worden en kom je op een wachtlijst. 

Als een leerling is aangemeld, is hij of zij nog NIET ingeschreven. Ouders krijgen een mail met daarin het resultaat (gunstig of niet gunstig gerangschikt). Deze worden verzonden ten laatste 17 mei. 

Vervolgens contacteren wij u telefonisch om een afspraak tot inschrijving vast te leggen (gunstig gerangschikt) of ontvangt u per post een weigeringsdocument (ongunstig gerangschikt).

Inschrijvingen

Vanaf 28 maart tot 28 april 2023 kan er ingeschreven worden op afspraak voor de VOORRANGSGROEPEN die zich hebben aangemeld en gunstig werden gerangschikt. 

Vanaf 16 mei tot 16 juni 2023 kan er ingeschreven worden op afspraak voor de OVERIGE LEERLINGEN die zich hebben aangemeld en gunstig werden gerangschikt. 

Wat breng je mee:

 • Identiteitskaart van de leerling
 • Klever van de mutualiteit
 • Adres en telefoonnummers van contactpersonen (ook huisarts of andere betrokken specialismen)
 • Verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
 • Verslag buitengewoon onderwijs, M-verslag, I-document waarop staat voor welke opleidingsvorm en type de leerling in aanmerking komt (dit is geen inschrijvingsvoorwaarde, wel een toelatingsvoorwaarde. Dit wil zeggen dat dit verslag er moet zijn op het moment dat de leerling op onze school effectief start). Voor deze informatie kan je terecht op het CLB dat je kind begeleidt.
 • Bij inschrijving dien je akkoord te gaan met het schoolreglement van onze school. Klik hier alvast om het huidige schoolreglement door te nemen. 

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 9 juni 2023.
Heeft de school op dat moment vrije plaatsen? Je kan je kind dan onmiddellijk inschrijven.
Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Ook tijdens de periode van de vrije inschrijvingen werken wij op afspraak. Contacteer de school om een afspraak te maken.

Wat je best meebrengt: zie vorig punt. 

Busvervoer

Om te bekijken of je kind recht heeft op schoolbusvervoer, is het belangrijk om te weten of onze school (vestigingsplaats) de dichtstbijzijnde school is. Je kan hiervoor terecht op onze school: leerlingensecretariaat@sbso.groenlaar.be of 03 888 38 64

Je kan ook zelf op zoek gaan, via deze tool: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be