Inschrijvingen 2023-2024

Inschrijvingen

Vanaf 28 maart tot 2 mei 2023 kan er ingeschreven worden op afspraak voor de VOORRANGSGROEPEN die zich hebben aangemeld en gunstig werden gerangschikt. 

Vanaf 16 mei tot 16 juni 2023 kan er ingeschreven worden op afspraak voor de OVERIGE LEERLINGEN die zich hebben aangemeld en gunstig werden gerangschikt. 

Wat breng je mee:

  • Identiteitskaart van de leerling
  • Klever van de mutualiteit
  • Adres en telefoonnummers van contactpersonen (ook huisarts of andere betrokken specialismen)
  • Verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
  • Verslag buitengewoon onderwijs, M-verslag, I-document waarop staat voor welke opleidingsvorm en type de leerling in aanmerking komt (dit is geen inschrijvingsvoorwaarde, wel een toelatingsvoorwaarde. Dit wil zeggen dat dit verslag er moet zijn op het moment dat de leerling op onze school effectief start). Voor deze informatie kan je terecht op het CLB dat je kind begeleidt.
  • Bij inschrijving dien je akkoord te gaan met het schoolreglement van onze school. Klik hier alvast om het huidige schoolreglement door te nemen. 

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 9 juni 2023.
Heeft de school op dat moment vrije plaatsen? Je kan je kind dan onmiddellijk inschrijven.
Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Ook tijdens de periode van de vrije inschrijvingen werken wij op afspraak. Contacteer de school om een afspraak te maken.

Wat je best meebrengt: zie vorig punt. 

Busvervoer

Om te bekijken of je kind recht heeft op schoolbusvervoer, is het belangrijk om te weten of onze school (vestigingsplaats) de dichtstbijzijnde school is. Je kan hiervoor terecht op onze school: leerlingensecretariaat@sbso.groenlaar.be of 03 888 38 64

Je kan ook zelf op zoek gaan, via deze tool: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be