Vanaf volgend schooljaar 2021-2022 verhuist onze OV1-werking in Bornem naar de hoofdschool in Reet. Dit betekent dat de vestigingsplaats in Bornem definitief sluit.

Dit is met een beetje spijt in het hart want we waren hier graag. Maar uiteraard kijken we ook uit naar de nieuwbouw in Reet waaraan volop wordt gewerkt.

Wat betekent dit voor onze leerlingen?

Vanaf volgend schooljaar kunnen zij niet meer naar onze school in Bornem gaan maar volgen zij de lessen in onze hoofdschool in Reet.

Busvervoer

Leerlingen die recht hadden op schoolbusvervoer, behouden dit recht. Zij kunnen dus gebruik blijven maken van onze schoolbussen (tenzij de afstand extreem groot wordt).

Wie hier nog vragen bij heeft, kan contact opnemen met de school.

GO! scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 11
info@rvl.be

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be