Inschrijven

Inschrijven na aanmelding

Vanaf 21 mei tot en met 18 juni 2021 kan er ingeschreven worden op afspraak voor de leerlingen die zich hebben aangemeld en gunstig werden gerangschikt. 

Wat breng je mee:

  • Identiteitskaart van de leerling
  • Klever van de mutualiteit
  • Adres en telefoonnummers van contactpersonen (ook huisarts of andere betrokken specialismen)
  • Verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling
  • Verslag buitengewoon onderwijs, M-verslag, I-document waarop staat voor welke opleidingsvorm en type de leerling in aanmerking komt (dit is geen inschrijvingsvoorwaarde, wel een toelatingsvoorwaarde. Dit wil zeggen dat dit verslag er moet zijn op het moment dat de leerling op onze school effectief start). Voor deze informatie kan je terecht op het CLB dat je kind begeleidt.

Bij inschrijving dien je akkoord te gaan met het schoolreglement van onze school. Klik hier alvast om het huidige schoolreglement door te nemen

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 7 juni 2021. Heeft de school op dat moment vrije plaatsen? Je kan je kind dan onmiddellijk inschrijven. Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Je maakt op voorhand een afspraak.

Wat je best meebrengt: kijk bij “Wat breng je mee?” 

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be