Aanmelden

De aanmeldingsperiode werd afgesloten op 19 mei 2021.

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 7 juni 2021. Heeft de school op dat moment vrije plaatsen? Je kan je kind dan onmiddellijk inschrijven. Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Je maakt op voorhand een afspraak.

Er dient eerst AANGEMELD te worden en nadien kan er INGESCHREVEN worden. 

Hieronder leggen we uit wat dit betekent en waarom we dit doen. Je vindt er ook een tijdslijn en hoe we te werk gaan. 

Mocht je vragen hebben dan kan je hiervoor bij ons terecht:

Wat betekent aanmelden? 

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke opleidingsvorm, type, opleiding, vestigingsplaats, jij je kind wil inschrijven.

Een kind inschrijven houdt in dat er een plaats vrij is in de school en dat je als ouder akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

Waarom organiseren wij een aanmeldingsprocedure?

We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoorten ontstaan.  

Het aanmeldingssysteem via computer zorgt ervoor dat het aanmelden zonder tijdsdruk kan gebeuren. Op die manier krijgt elke leerling een eerlijke kans op een plaats in onze school. 

Tijdslijn inschrijvingen schooljaar 2021-2022

10 maart 2021
Publicatie capaciteitsbepaling (aantal beschikbare plaatsen)

Voorrangsgroepen

11/03/2021 – 25/03/2021
Aanmelden via websiteformulier

26/03/2021
Toewijzen van de plaatsen 

29/03/2021 – 30/04/2021
Inschrijven van de voorrangsgroepen

Overige leerlingen

03/05/2021 – 19/05/2021
Aanmelden via websiteformulier

20/05/2021
Toewijzen van de plaatsen 

21/05/2021 – 18/06/2021
Inschrijven van de overige leerlingen

07/06/2021
Start vrije inschrijvingen

Wie meldt aan?

Je meldt je kind aan voor een vestigingsplaats, opleidingsvorm, type en/of opleiding. Het is belangrijk dat je weet welke opleidingsvorm (OV1, 2, 3 of 4) en type (BA, 1, 2, 3, 4 of 9) je kind heeft of zal krijgen. Deze informatie krijg je via het CLB en in een M-verslag. 

 • OV4, type 9 1A: is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.
 • OV4, type 9 1B: is bestemd voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

Ook als CLB of school kan je een kind aanmelden indien ouders hiertoe zelf niet in de mogelijkheid zijn.

Hoe aanmelden?

Vanaf 11 maart 2021 9u00 zal ons aanmeldingssysteem op deze pagina opengezet worden voor de voorrangsgroepen.

Vanaf 3 mei 2021 9u00 zal ons aanmeldingssysteem op deze pagina opengezet worden voor de overige leerlingen.

Let op: dit is een aanmelding, nog geen inschrijving.

Vanaf 11 maart 2021 vanaf 9u00 tot en met 25 maart 2021 16u00 kunnen de voorrangsgroepen aanmelden.

Vanaf 3 mei 2021 vanaf 9u00 tot en met 19 mei 2021 16u00 kunnen de overige leerlingen aanmelden.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet. (Als je dat niet hebt, neem dan contact op met de school: aanmelden@sbso.groenlaar.be of telefonisch: 03 888 38 64)
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • De gegevens van opleidingsvorm, type en eventueel specifieke opleiding (zie M-verslag, of vraag dit na bij het begeleidend CLB van de huidige school van je kind)

Waarvoor kan ik aanmelden?

OV1 specifieke autiwerkingREET
OV1 Zorgklassen (ernstige verstandelijke beperking) enkel T2 of T4: 3 pedagogische eenhedenREET
OV1 Leerklas (cognitief sterkere leerlingen): 1 pedagogische eenheidREET
OV1 Leergroepen: 2 pedagogische eenhedenREET
OV1 Leefgroepen: 3 pedagogische eenhedenREET
OV2 FASE 1REET
OV2 FASE 2REET
OV2 FASE 1 AUTIWERKING: 2 pedagogische eenhedenREET
OV2 FASE 2 AUTIWERKING 2 pedagogische eenhedenREET
OV3 ObservatiefaseREET
OV3 Opleidingsfase basis haarverzorging / kappersmedewerkerREET
OV3 Opleidingsfase basis logistiek onderhoud / logistiek assistentREET
OV3 Opleidingsfase basis schilderen en decoratie / schilder-decorateurREET
OV3 Opleidingsfase basis hout / interieurbouwerREET
OV3 Opleidingsfase basis bouw / metselaarREET
OV3 Kwalificatiefase kappersmedewerkerREET
OV3 Kwalificatiefase logistiek assistentREET
OV3 Kwalificatiefase schilder-decorateurREET
OV3 Kwalificatiefase interieurbouwerREET
OV3 Kwalificatiefase metselaarREET
OV3 Integratiefase (ABO)REET
OV4 type 9 1B (MSDB)NIEL (1)
OV4 type 9 BVL (MSDB)NIEL (1)
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. Kantoor (3B, TADB)NIEL (1)
OV4 type 9 2de graad 2de lj. Kantoor (4B, TADB)NIEL (1)
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. Voeding-verzorging (3B, TADB)NIEL (1)
OV4 type 9 1ste graad 1A BORNEM (2)
OV4 type 9 1ste graad 2A BORNEM (2)
OV4 type 9 2de graad 1ste lj. “3 TSO” Techniek-Wetenschappen BORNEM (2)
OV4 type 9 2de graad 2de lj. Techniek-WetenschappenBORNEM (2)

(1) vestigingsplaats te Wirixstraat 56, 2845 Niel (campus TADB: Technisch Atheneum Den Biezerd en MSDB: Middenschool Den Brandt)
(2) vestigingsplaats te Lindestraat 123_A, 2880 Bornem (campus Atheneum Klein Brabant)

Ordening en toewijzing

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Eerst worden de voorrangsgroepen verdeeld:

 1. Broers en zussen =
  • Twee gemeenschappelijke ouders al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • Eén gemeenschappelijke ouder al dan niet wonend op hetzelfde adres
  • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben
 2. Kinderen van personeel (het personeelslid heeft op het ogenblik van inschrijving een contract van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen)
 3. Andere leerlingen

De plaatsen worden verdeeld door de computer op basis van chronologie en daarna op basis van rangorde van toeval. Dit alles gebeurt in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 1. Je keuze wordt gunstig gerangschikt: je mag inschrijven (op afspraak)
 2. Je keuze wordt ongunstig gerangschikt: we kijken of je nog een keuze hebt gemaakt (andere opleiding bv.), als daar plaats is, kan je ingeschreven worden 
 3. Je keuze wordt niet gunstig gerangschikt, dit betekent dat er geen vrije plaats meer is, dan kan je inschrijving niet gerealiseerd worden en kom je op een wachtlijst. 

Als een leerling is aangemeld, is hij of zij nog NIET ingeschreven. Ouders krijgen een mail én een brief met daarop het resultaat (gunstig of niet gunstig gerangschikt) en het moment waarop ingeschreven kan worden. Deze worden verzonden tussen 20 en 27 mei 2021. 

Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldingsperiode?

De vrije inschrijvingen starten op 7 juni 2021. Heeft de school op dat moment vrije plaatsen? Je kan je kind dan onmiddellijk inschrijven. Heeft de school geen vrije plaatsen? Je kind wordt op de wachtlijst geplaatst.

Je maakt op voorhand een afspraak.

Wat je best meebrengt: kijk bij “Wat heb je nodig om aan te melden?”


GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! SBSO Groenlaar
Predikherenhoevestraat 31
2840 Rumst
03 888 38 64
info@sbso.groenlaar.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be